Artykuły

Kontynuacja strajku 19.04.2019r.

Informacja dla Rodziców!!


W związku z kontynuacją przez  nauczycieli Miejskiego Przedszkola nr 3 strajku w dniu 19 kwietnia 2019 (piątek) w dalszym ciągu. Prosimy Rodziców w miarę możliwości o zapewnienie swoim dzieciom opieki!


Jednocześnie informuję, że w dniu  19 kwietnia 2019 ( piątek)   dyżur pełnić będzie i do dyspozycji Państwa  i dzieci będzie dostępny tylko Dyrektor przedszkola, (który może zapewnić opiekę maksymalnie 25 dzieciom)  w godzinach 6:00 - 16:30.


Jako dyrektor podejmuję wszelkie możliwe rozwiązania organizacyjne, mające na celu zminimalizowanie negatywnych dla dzieci skutków akcji protestacyjnej. Mimo podejmowanych przez dyrektora działań dotyczących pozyskania nauczycieli emerytów oraz nauczycieli z bazy poszukujących pracy w  Miejskim Centrum Edukacji, ogłoszenia na stronie Kuratorium oświaty, oraz rozmów z dyrektorami o oddelegowaniu nauczycieli z innych placówek dyrektor przedszkola nie jest w stanie zapewnić wszystkim dzieciom bezpiecznych warunków pobytu dzieci w przedszkolu.


Bardzo prosimy o śledzenie na bieżąco informacji zamieszczanych na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole3.knurow.edu.pl

Dyrektor Miejskiego Przedszkola nr 3 w Knurowie

mgr Iwona Stańczyk