Artykuły

Zajęcia małego kuchcika

Zajęcia odbywają się w każdy wtorek 7:30 - 8:00

Opiekunem koła jest nauczycielka Joanna Kołodziej

Zajęcia koła teatralnego

  Teatr dziecięcy "Bąbelek"

Założone cele:

 zapoznanie z głównymi formami teatralnymi, słownictwem i wiadomościami dotyczącymi pojęcia "teatr",

 kształtowanie umiejętności wyrażania swoich przeżyć, nastrojów i emocji za pomocą gestów, ruchu i mimiki,

doskonalenie pamięci potrzebnej do opanowania tekstów ról w przygotowanych,

  kształtowanie postawy odwagi i pokonywania niesmiałości w obliczu zetknięcia się z widownią odbierającą wystepy dzieci.

Kółko teatralne jest stworzone , aby kształcić wyobraźnię, postawę oraz twórczą aktywność dziecka. Dziecko aktywne i twórcze to dziecko radosne, a radość wynika z zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Nie trudno zauważyć, że zabawy w teatr odgrywają dużą rolę w nauce samokontroli i współdziałania przez dzieci. Poprzez teatr pozwalamy pogłębić swoje doświadczenia oraz dostrzec własne umiejętności i możliwości.Dzieci mające możliwość bycia kimś innym np. ulu bioną postacią z bajki, rozwijają pomysłowość, zamiłowanie do twórczej działalności, uczą się współdziałania oraz wzbogacają własne przeżycia i doświadczenia. Wczuwając się w role, dzieci zachowują się jak prawdziwi aktorzy, przede wszystkim występując przed publicznością mają wiarę we własne siły oraz czują się szczęśliwe, bo słyszą oklaski i pochwały. Uczestnictwo w zajęciach teatralnych rozwija dzieci intelektualne wzbogacając ich świat nowymi treściami, rozwija myślenie, kształci pamięć i uwagę, eliminuje nieśmiałość i lęk.Jest punktem wyjścia do uaktywniania wszelkich sfer psychicznych. Zabawy w teatr wywierają duży wpływ na postawy moralne dzieci, wyostrzają zmysł obserwacji, kształtują osobowość i rozładowują nagromadzone emocje. Tego typu zajęcia nauczą dzieci współdziałania, planowania i organizacji pracy, ale przede wszystkim dostarczą wiele radości z własnych możliwości twórczych. Każde dziecko pragnie sukcesu i uznania, a zajęcia teatralne stwarzają ku temu najlepsze warunki. Podczas tych zajęć dziecko może dowiedzieć się jak powstaje sztuka teatralna, wzbogacić swój słownik o pojęcia dotyczące teatru tj. reżyser, rekwizyty, scenografia, dekoracja, kostiumy, drama czy pantomima.


Zajęcia prowadzi nauczycielka mgr Agnieszka Niedziela

Odbywają się raz w tygodniu w poniedziałki o godzinie 13:30 i trwają 30min

Bajtle ze Szczygłowic

W trakcie zajęć dzieci poznają elementy gwary śląskiej oraz śląskie tradycje.

Uczą się piosenek, dowcipów i tańców śląskich.

Swoje osiągnięcia zespół "Bajtle ze Szczygłowic" prezentuje na uroczystościach przedszkolnych i środowiskowych.

Z zespołem pracuje nauczycielka KRYSTYNA GRZESIK.


Zajęcia odbywają się raz w tygodniu w godzinach od 14.30 do 15.00
 

                                                                                                                              

Zajęcia koła biblioterapeutycznego

Istnieje świat gdzie każde dziecko może poczuć się wyjątkowo, takie miejsce, w którym rzeczy niemożliwe nie istnieją. W świecie tym dziewczynka może stać się księżniczką, a chłopiec walecznym rycerzem w lśniącej zbroi, walczącym z potworami w dalekich krainach.

Mowa tu o świecie bajek oraz baśni, gdzie to, co fantastyczne i realne nie jest przez dzieci tak wyraźnie od siebie oddzielone. Ma to miejsce gdyż dziecko posiada niesamowitą wyobraźnię oraz potrzebę aktywności poznawczej. Nikt tak dobrze nie zrozumie dziecka jak bajka gdyż bajka całkowicie odpowiada jego potrzebom. To dzięki niej może ono zdobyć przeróżne doświadczenia. Obcowanie z bajką, ale i z innymi formami literatury dla dzieci, stanowi niezwykłą przygodę, która nie tylko bawi, ale i uczy. Do nas dorosłych należy to by od najmłodszych lat rozbudzać w dziecku zainteresowania czytelnicze. Musimy pamiętać, że okres dzieciństwa jest krótki - ograniczona jest zatem liczba książek, które dziecko może wtedy poznać a jeszcze mniej ma czasu by na zawsze je pokochać.

Znaczenie literatury dziecięcej w stymulowaniu rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym jest ogromne! Bajka ma niezwykły wachlarz oddziaływań na dziecko. Wykorzystując tę szczególną formę literacką w pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, możemy uzyskać wiele informacji dotyczących jego możliwości poznawczych, kompetencji językowych, a także bajka pozwala nam poznać emocje dziecka. Prócz tego, iż może to być doskonałe narzędzie diagnostyczne, jest przede wszystkim wspaniałą formą wychowania i stymulowania harmonijnego rozwoju dziecka.

W Naszym Przedszkolu prowadzone jest kółko biblioterapeutyczne dla dzieci, które są szczególnie zainteresowane czytelnictwem i bajką. Podczas tych zajęć dziecko będzie miało możliwość poznać wiele ciekawych bajek i opowieści, a także zrelaksować się oraz wypłynąć na głębie swej wyobraźni.
 

Religia

                                       

Zajęcia z religii prowadzi katechetka pani Izabela Cop.

Dzieci 4- letnie z gr. II 


CZWARTEK 13:30 - 14:30


Dzieci  4 i 5-letnie z gr. III


PIĄTEK 7:30 - 8:30


Dzieci  4 i 5-letnie z gr. IV


CZWARTEK 7:30 - 8:30


Dzieci uczęszczające na religię proszę przyprowadzać punktualnie.