Artykuły

REKRUTACJA 2019/2020

Nabór do przedszkola na rok 2019/2020 odbędzie się przy pomocy elektronicznego systemu rekrutacji i rozpocznie się 1 marca 2019 r. o godz. 800.

W tym dniu nastąpi otwarcie strony dla rodziców: www.knurow.przedszkola.vnabor.pl 


Czytaj więcej...

REKRUTACJA 2018

Rekrutacja do przedszkola  na rok szkolny 2018/2019:

Attachments:

Kryteria naboru

Zarządzanie harmonogramem przedszkola

UWAGA RODZICE

Od dnia 1 lutego 2017

opłaty za pobyt w przedszkolu naliczane będą "z dołu"

- po miesiącu pobytu dziecka w przedszkolu (opłata za rzeczywistą liczbę dni pobytu w lutym zostanie naliczona w marcu).

Opłaty powinny być wnoszone do 10 dnia każdego miesiąca.

  • Odcinki z kwotą do zapłaty za luty otrzymają Państwo na początku marca.

  • Termin zapłaty za luty - do 10 marca. Decyduje data wpływu na konto.

 

Na początku lutego otrzymają Państwo do podpisania Aneks wprowadzający zmiany.

 

Jednocześnie informujemy, że numer konta oraz stawki za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu nie uległy zmianie.


REFORMA EDUKACJI

Na stronie MEN znajdują się informacje poświęcone reformie edukacji - link: http://reformaedukacji.men.gov.pl/

INFORMACJA

PLAN ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2017

Czytaj więcej...