Zajęcia dla dzieci na czas strajku

Na czas strajku, na prośbę Prezydenta Miasta Knurów, została przygotowana oferta uzupełniająca, która od 10 kwietnia 2019 r. pomoże dyrektorom knurowskich placówek oświatowych oraz pracującym rodzicom zaopiekować się dziećmi. Oferta w załączniku.

Oferta zajęć2

Oferta zajęć1