Zajęcia dodatkowe


Oprócz zajęć dydaktyczno - wychowawczych, wynikających z podstawy programowej MEN, organizujemy także w przedszkolu nieodpłatne zajęcia dodatkowe.


Są to: