Programy

ZESTAW PROGRAMÓW WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

MIEJSKIEGO PRZEDSZKOLA NR 3 im. Juliana Tuwima

W KNUROWIE

Na podstawie: Ustawy o Systemie Oświaty z dn. 07.09.1991 r. z późniejszymi

zmianami /art.22 a,ust.2b/

Wszystkie programy dopuszczone do użytku w przedszkolu stanowią

Zestaw programów wychowania przedszkolnego.

1. Program Wychowania Przedszkolnego „TRAMPOLINA”  autorki: Kamila Witerska, Małgorzata Janiak, PWN.

2. Program  własny z Edukacji Regionalnej „Knurów - Moja Mała Ojczyzna”.

autorzy: mgr Maria Kamińska

                                   mgr Iwona Stańczyk

3. Program własny – „Nasze Środowisko”

autor: mgr Krystyna Grzesik

4. Program własny – „Aktywność ruchowa i profilaktyka wad postawy”

autorzy : mgr Iwona Stańczyk

                mgr Krystyna Grzesik

5. Program własny: „PROFILAKTYKA ZABURZEŃ MOWY – GRY I ZABAWY LOGOPEDYCZNE”

autorzy : mgr Małgorzata Bielicka

                lic.Teresa Wilk

6. Program własny „Dobra zabawa w czytanie i pisanie”-

autorzy: T. Wilk


7. Program do nauki religii:

„RADOŚĆ DZIECI BOŻYCH”

Autorzy: ks. Władysław Kubik

s. Teresa Biłyk, Teresa Czarnecka

Program z języka angielskiego "Program nauczania języka angielskiego dla przedszkoli"

autorzy: Magdalena Appel

               Joannna Zarańska

               Ewa Piotrowska